(placeholder)

De Jezus manier; niet wijzen maar wenken

Hoe ging Jezus met mensen om? En kunnen wij dat ook?

Dit boek is ontstaan in een periode van rust die ik noodgedwongen moest nemen nadat ik een zware hartaanval had gehad. Dat bleek een tijd van gezegende rust. Want in die tijd ben ik alle vier de evangeliën opnieuw gaan bestuderen en wel met speciale aandacht voor de manier waarop Jezus met mensen omging. Wat ik te zien kreeg, was voor mij, ook na al mijn jaren van bijbellezen, echt fascinerend.

Als we zo kijken naar de manier waarop Jezus met mensen optrok, dan wordt steeds duidelijker hoe zijn houding naar mensen was. Dat blijkt samen te vatten in wat de ondertitel van dit boek is geworden: niet wijzen maar wenken. Hij keek niet naar wat mensen verkeerd deden, maar naar wat ze nodig hadden. Niet oordelen, maar helpen.

Daarbij moet wel meteen gezegd worden dat wat Jezus deed geen 'maniertje' was. En dat moet het voor ons ook niet worden. Dit boekt reikt geen 'methode' aan, maar probeert zichtbaar te maken wat Jezus' basishouding was. Dat was uiteraard een houding van liefde. Maar de vorm waarin hij dat concreet maakte was iedere keer weer verrassend en persoonlijk.

Als we in deze verhalen keer op keer zien we hoe geweldig Jezus dat deed, dan zou de moed ons in de schoenen kunnen zakken. Is dat voorbeeld van Jezus voor ons ook maar enigszins haalbaar?

Op die vraag geeft Jezus zelf uiteindelijk een heel concreet antwoord, zoals we verderop in het boek zien. En dat is geen goedkope instant-oplossing, maar een heel nuchtere en hoopvolle benadering, die iedereen zich in principe eigen kan maken.


Het evangelie van Jozef

Dit is echt een ‘klerenverhaal’. Er gebeurt telkens weer iets met de kleren van Jozef en van anderen. Maar wat betekent dat eigenlijk?

En heeft dit oeroude verhaal nu nog iets te zeggen? Dat zal je verrassen! Want zoals Jozef en zijn broers in dit verhaal leren om echt zoon en broer te zijn, zo leren wij om God en medemens lief te hebben, heel praktisch en concreet.

Zoals een lezer zei: Arie-Jan schrijft in het boek over Jozef op een treffende manier over relaties van mensen onderling en in het bijzonder met God. Het gaat niet zozeer over de ander maar vooral over mij. Hoe reageer ik op mijn medemensen? Wat doe ik als de weg die ik ga heel anders verloopt dan dat waar ik van gedroomd heb? Een boodschap om ons te blijven verbinden met de ander, juist als het veel makkelijker is gewoon weg te lopen uit elkaars leven.


De gelijkenissen van Jezus; kiezen voor het koninkrijk

Een schaap met stress, stiekeme dolik en een miljoenenfraude - wat hebben die met elkaar te maken? Dat zijn dingen waar Jezus over vertelt in zijn gelijkenissen.

Dit boek geeft met verrassende doorkijkjes een prachtig beeld van het onderwijs van Jezus in zijn verhalen. Ieder verhaal vraagt om keuzes in ons eigen leven, en zo maakt Jezus het koninkrijk van God voor zijn volgelingen heel concreet.

En als je het geheel overziet, wordt het helemaal indrukwekkend, want de lessen van Jezus hangen op een sublieme manier met elkaar samen.  Met elk volgend verhaal wordt de diepe liefde van God steeds duidelijker zichtbaar. En Jezus leeft als het ware zijn eigen verhalen: voorstanders, nieuwsgierigen, tegenstanders, hij wil ze allemaal uitnodigen om te delen in de liefde van God.


De ontdekking van het avondmaal is echt een bijzonder boek. Dat komt vooral omdat het voor heel veel mensen zo bevrijdend blijkt te zijn. Veel gelovigen hebben vragen over het avondmaal, worstelen er mee, of lijden er zelfs onder. Dat is toch wel heel jammer voor iets dat Jezus ons heeft opgedragen om te doen.

Deze eenvoudige bijbelse herbronning laat zien dat het avondmaal in alle opzichten een feestmaal is. Het is geen dogmatisch boek, over ‘de juiste manier om avondmaal te vieren’ maar het laat vanuit de bijbel zien dat eigenlijk alle grote thema’s van de bijbel in het avondmaal samenkomen. Het avondmaal komt helemaal tot leven als een feest van God en mens. Na lezing van dit boek wil je eigenlijk altijd wel avondmaal vieren.

Het boek is heel goed ontvangen in allerlei christelijke tijdschriften en op de radio. Eén van de vele enthousiaste lezers zei: ‘Dit boek hoort in de boekenkast van iedere christen’.


De Bergrede, niet de wet van buiten, maar de wil van binnen is een verrassende studie. De hoge eisen die Jezus aan ons lijkt te stellen in de Bergrede waren voor mij altijd een drempel. Maar na deze studie kijk ik daar heel anders tegenaan. Dit boek begint met diepe inzichten in het Onze Vader, dat in het hart van de Bergrede staat. Dat gebed laat prachtig zien hoe God in mensen wil werken.

Vanuit dat perspectief wordt duidelijk dat Jezus in de Bergrede niet allerlei voorschriften oplegt, maar spreekt over het werk van zijn Geest in mensen. Het gaat niet om een wet van buiten, maar om de wil van binnen.

Wanneer wij in ons hart ruimte voor God maken, blijken deze woorden van Jezus ons de weg te wijzen naar een leven van liefde voor God en voor elkaar.


Voorgangers, opmerkelijke volgelingen van Jezus, is mijn eerste boek, en ik vind het nog steeds heel mooi. Het gaat over allerlei volgelingen van Jezus, bekende en minder bekende mensen.

In korte hoofdstukken heb ik hun levens beschreven, met daarbij dingen die die mensen zelf hebben geschreven of gezegd. Heel boeiende dingen, die ook nu nog aanspreken.

Niet alleen grootheden uit het verre verleden zoals Augustinus, Franciscus van Assisi en Thomas a Kempis passeren de revue; ook christenen van wie we de namen kennen uit de vorige eeuw zoals Dietrich Bonnhoeffer en Moeder Teresa worden beschreven. Het maakt 'Voorgangers' tot een lezenswaardig en inspirerend boek.


In de afgelopen jaren heb ik een aantal boeken geschreven. De boeken zijn te koop bij De Lepelaar uitgeverij. Binnen Nederland worden ze zonder verzendkosten verstuurd. Sommige boeken zijn ook als e-boek verkrijgbaar. De boeken zijn ook in de boekwinkel te koop.